USLUGE

Uz stručan tim tehnologa, radnika i administracije kompanija KIMEX-RECIKLAŽA d.o.o. se zalaže da edukuje generatore otpada i omogući adekvatan način zbrinjavanja istog u skladu sa zakonskom procedurom.

Počev od same organizacije utovara otpada, angažovanja prevoza otpada odgovarajućim vozilima sa dozvolom za obavljanje te delatnosti, prijemom otpada, razvrstavanjem I privremenim skladištenjem, otpad prolazi kroz najnoviju tehnologiju prerade - tretiranja.

Tretiranjem na savremenim mašinama stvara se mleveni otpad visoke kalorijske vrednosti koji se koristi za dobijanje alternativne energije – RDF.

OPASAN OTPAD

U mogućnosti smo da Vam ponudimo uslugu transporta, preuzimanja, skladištenja i zbrinjavanja opasnog otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Opasan otpad se skladišti propisno u adekvatim ambalažama i prostoru prilagođenom toj nameri tako da ne narušava zdravlje ljudi i životnu sredinu, a sve odobreno od strane nadležnih organa.

NEOPASAN OTPAD

Posedujemo najsavremeniju tehnologiju za tretiranje neopasnog otpada.

Nakon preuzimanja otpad meljemo na specijalizovanim mašinama nakon čega nastaje otpad koji se koristi za dobijanje alternativnog goriva - RDF.

Zavisno od vrste otpada, posedujemo i mašine za proizvodnju granulata, sve u cilju sprečavanja narušavanja zdravlja ljudi i životne sredine.

Da li ste znali?

Skoro milion plasticnih flasa za pice se proda svakog minuta sirom celog sveta.

art

O NAMA

Kompanija KIMEX-RECIKLAŽA d.o.o. je osnovana kao porodično preduzeće 16. juna 2015. godine kako bi se na profesionalan i odgovoran način bavili upravljanjem otpada i smanjenjem narušavanja životne sredine i time značajno uticali na svest ljudi o ovoj bitnoj grani privrede i društva.

Sedište kompanije je u Novom Sadu, na adresi Maksima Gorkog 46, Novi Sad.

KIMEX-RECIKLAŽA d.o.o. poseduje Integralnu Dozvolu za skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji RS, broj 501-91/18-VIII, Dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji RS, broj 19-00-00174/2021-06 i Dozvolu za skladištenje neopasnog i opasnog otpada.

EKOLOGIJA

Svedoci smo mnogih globalnih promena i katastrofa uzrokovanih neadekvatnim načinom zbrinjavanja industrijskog otpada.

Zalažemo se da smanjimo mogućnost bacanja i odlaganja otpada na način koji narušava životnu sredinu tako što industrijskom otpadu dajemo ponovnu upotrebnu vrednost.

art

KONTAKTIRAJTE NAS


  • KIMEX-RECIKLAŽA DOO

    Maksima Gorkog 46

    21000 Novi Sad

  • office@kimex-recycling.com

    021 300-0042

logo